پنجشنبه 23 آذر 1396 -

گر خدا فرصت دهد ؛ عازم کرببلا هستیم. حلالمان کنید.
گر خدا فرصت دهد ؛ عازم کرببلا هستیم. حلالمان کنید.

حضور بسیجیان پایگاه شهید حسینی و جمعی از نمازگزاران مسجد سبحان در راهپیمایی باشکوه اربعین سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)

پایگاه شهید سید حسین حسینی 1395/09/24
گر خدا فرصت دهد ؛ عازم کرببلا هستیم. حلالمان کنید.
گر خدا فرصت دهد ؛ عازم کرببلا هستیم. حلالمان کنید.

حضور بسیجیان پایگاه شهید حسینی و جمعی از نمازگزاران مسجد سبحان در راهپیمایی باشکوه اربعین سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)

اربعین 1395/09/24
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

مرکز امامت 1395/09/21
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

اربعین 1395/09/21
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

مرکز امامت 1395/09/21
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

اربعین 1395/09/21
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

مرکز امامت 1395/09/21
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

اربعین 1395/09/21
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

مرکز امامت 1395/09/21
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)
برندگان مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع)

مسابقه بزرگ عکاسی لبیک یا حسین(ع) ویژه ایام اربعین حسینی سال 95 توسط ماهنامه خانواده خوب با هدف ثبت لحظه های ناب حسینی برگزار شد و به برندگان مسابقه کارت هدیه 500 ریالی اهدا شد.

اربعین 1395/09/21
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 -حمیدرضا حسنوند
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 -حمیدرضا حسنوند

جنبش سایبری فطرس قرارگاه فضای مجازی شهید محلاتی، مسابقه عکس و فیلم جاماندگان اربعین تهران را با هدف شناخت و ترویج فرهنگ پیاده روی اربعین حسینی و ثبت آثار خلاقانه با دوربین عکاسی و تلفن همراه برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی 1395/09/20
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 -حمیدرضا حسنوند
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 -حمیدرضا حسنوند

جنبش سایبری فطرس قرارگاه فضای مجازی شهید محلاتی، مسابقه عکس و فیلم جاماندگان اربعین تهران را با هدف شناخت و ترویج فرهنگ پیاده روی اربعین حسینی و ثبت آثار خلاقانه با دوربین عکاسی و تلفن همراه برگزار شد.

اربعین 1395/09/20

1 2 3 4... 249