یکشنبه 07 خرداد 1396 -

سومین شماره ی ماهرویان منتشر شد
سومین شماره ی ماهرویان منتشر شد

این شماره از ماهرویان تقدیم میشود به سردار سرلشگر حاج حسین خرازی فرمنده لشگر 14 امام حسین(ع)

پایگاه مقاومت بسیج نبوت 1395/10/30
سومین شماره ی ماهرویان منتشر شد
سومین شماره ی ماهرویان منتشر شد

این شماره از ماهرویان تقدیم میشود به سردار سرلشگر حاج حسین خرازی فرمنده لشگر 14 امام حسین(ع)

هفته بسیج 1395/10/30
سومین شماره ی ماهرویان منتشر شد
سومین شماره ی ماهرویان منتشر شد

این شماره از ماهرویان تقدیم میشود به سردار سرلشگر حاج حسین خرازی فرمنده لشگر 14 امام حسین(ع)

حوزه 254 بعثت 1395/10/30
بسیجیان پایگاه های بسیج محله در شورای محله هاشمی
بسیجیان پایگاه های بسیج محله در شورای محله هاشمی

گردهمایی بزرگ فرماندهان و شورای پایگاه ها و شورای حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با شورایاری محله هاشمی در محل ساختمان سرای و شورای محله هاشمی ، جهت همکاری و تعامل در راستای پیشرفت ماموریتهای بسیج برگزار گردید.

هفته بسیج 1395/10/01
بسیجیان پایگاه های بسیج محله در شورای محله هاشمی
بسیجیان پایگاه های بسیج محله در شورای محله هاشمی

گردهمایی بزرگ فرماندهان و شورای پایگاه ها و شورای حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با شورایاری محله هاشمی در محل ساختمان سرای و شورای محله هاشمی ، جهت همکاری و تعامل در راستای پیشرفت ماموریتهای بسیج برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر 1395/10/01
بسیجیان پایگاه های بسیج محله در شورای محله هاشمی
بسیجیان پایگاه های بسیج محله در شورای محله هاشمی

گردهمایی بزرگ فرماندهان و شورای پایگاه ها و شورای حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با شورایاری محله هاشمی در محل ساختمان سرای و شورای محله هاشمی ، جهت همکاری و تعامل در راستای پیشرفت ماموریتهای بسیج برگزار گردید.

هفته بسیج 1395/10/01
برگزاری مسابقات ورزشی در باشگاه نصر
برگزاری مسابقات ورزشی در باشگاه نصر

مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج در سالن ورزشی پایگاه نصر برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج نصر 1395/09/15
برگزاری مسابقات ورزشی در باشگاه نصر
برگزاری مسابقات ورزشی در باشگاه نصر

مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج در سالن ورزشی پایگاه نصر برگزار شد.

هفته بسیج 1395/09/15
دومین یادواره شهدای مدافع حرم آل الله در مسجد الزهرا(س)
دومین یادواره شهدای مدافع حرم آل الله در مسجد الزهرا(س)

به همت بسیجیان و فرمانده پایگاه خواهران الزهرا (س) یادواره شهدای مدافع حرم در مسجد الزهرا(س) برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج الزهرا 1395/09/15
دومین یادواره شهدای مدافع حرم آل الله در مسجد الزهرا(س)
دومین یادواره شهدای مدافع حرم آل الله در مسجد الزهرا(س)

به همت بسیجیان و فرمانده پایگاه خواهران الزهرا (س) یادواره شهدای مدافع حرم در مسجد الزهرا(س) برگزار شد.

هفته بسیج 1395/09/15
یادواره شهدا در مسجد الزهرا از نگاه دوربین
یادواره شهدا در مسجد الزهرا از نگاه دوربین

دومین یادواره شهدای مدافع حرم توسط بسیج خواهران پایگاه الزهرا(س) و با حضور خانواده های شهدا در مسجد الزهرا(س) برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج الزهرا 1395/09/15
یادواره شهدا در مسجد الزهرا از نگاه دوربین
یادواره شهدا در مسجد الزهرا از نگاه دوربین

دومین یادواره شهدای مدافع حرم توسط بسیج خواهران پایگاه الزهرا(س) و با حضور خانواده های شهدا در مسجد الزهرا(س) برگزار گردید.

هفته بسیج 1395/09/15

1 2 3 4... 527