پنجشنبه 23 آذر 1396 -

 فراخوان مسابقه عکاسی اربعین حسینی  در تهران
فراخوان مسابقه عکاسی اربعین حسینی در تهران

در آستانه اربعین حسینی مسابقه عکس و فیلم برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آی دی shahid175@مراجعه نمایید .

حوزه 232 عابدین 1395/09/12
 فراخوان مسابقه عکاسی اربعین حسینی  در تهران
فراخوان مسابقه عکاسی اربعین حسینی در تهران

در آستانه اربعین حسینی مسابقه عکس و فیلم برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آی دی shahid175@مراجعه نمایید .

اربعین 1395/09/12
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 - ملیحه طاهریان
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 - ملیحه طاهریان

جنبش سایبری فطرس قرارگاه فضای مجازی شهید محلاتی، مسابقه عکس و فیلم جاماندگان اربعین تهران را با هدف شناخت و ترویج فرهنگ پیاده روی اربعین حسینی و ثبت آثار خلاقانه با دوربین عکاسی و تلفن همراه برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی 1395/09/11
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 - ملیحه طاهریان
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 - ملیحه طاهریان

جنبش سایبری فطرس قرارگاه فضای مجازی شهید محلاتی، مسابقه عکس و فیلم جاماندگان اربعین تهران را با هدف شناخت و ترویج فرهنگ پیاده روی اربعین حسینی و ثبت آثار خلاقانه با دوربین عکاسی و تلفن همراه برگزار شد.

اربعین 1395/09/11
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 - ملیحه طاهریان
مسابقه بین المللی عکس شور عاشقی 95 - ملیحه طاهریان

جنبش سایبری فطرس قرارگاه فضای مجازی شهید محلاتی، مسابقه عکس و فیلم جاماندگان اربعین تهران را با هدف شناخت و ترویج فرهنگ پیاده روی اربعین حسینی و ثبت آثار خلاقانه با دوربین عکاسی و تلفن همراه برگزار شد.

پیاده روی اربعین تهران 1395/09/11
جا ماندگان کربلا
جا ماندگان کربلا

ایستگاه صلواتی به مناسبت پیاده روی اربعین حسینی در تهران

پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری 1395/09/05
جا ماندگان کربلا
جا ماندگان کربلا

ایستگاه صلواتی به مناسبت پیاده روی اربعین حسینی در تهران

پیاده روی اربعین تهران 1395/09/05
جا ماندگان کربلا
جا ماندگان کربلا

ایستگاه صلواتی به مناسبت پیاده روی اربعین حسینی در تهران

اربعین 1395/09/05
جا ماندگان کربلا
جا ماندگان کربلا

ایستگاه صلواتی به مناسبت پیاده روی اربعین حسینی در تهران

پیاده روی اربعین تهران 1395/09/05
جا ماندگان کربلا
جا ماندگان کربلا

ایستگاه صلواتی به مناسبت پیاده روی اربعین حسینی در تهران

اربعین 1395/09/05
شهادت زوار اربعین
شهادت زوار اربعین

شهادت 40نفر از زایران ایرانی وزخمی شدن 20نفر در حله عراق

پیاده روی اربعین تهران 1395/09/05
شهادت زوار اربعین
شهادت زوار اربعین

شهادت 40نفر از زایران ایرانی وزخمی شدن 20نفر در حله عراق

حوزه 138مومنین 1395/09/05

1 2 3 4... 102