تاریخ : چهارشنبه 03 آذر 18:12
کد خبر : 13001
سرویس خبری : فناوری اطلاعات و ارتباطات
 

راه اندازی سایت های مناسبتی قسم

راه اندازی سایت های مناسبتی قسم

به منظور تجمیع اخبار مناسبتی از میان برچسب های انتخاب شده در اخبار، سایت های اربعین، پیاده روی اربعین تهران و هفته بسیج راه اندازی شدند.

به گزارش قسم ، در راستای تجمیع اخبار مناسبتی از میان برچسب های انتخاب شده در اخبار؛ سایت های اربعین، پیاده روی اربعین تهران و هفته بسیج راه اندازی شدند.

سایت اربعین از میان برچسب های اربعین 95 و پیاده روی اربعین 95 به آدرس Arbaeen.Ghasam.ir  راه اندازی شد

همچنین سایت پیاده روی اربعین تهران از میان برچسب های پیاده روی اربعین تهران 95 به آدرس  Jamandeh.Ghasam.ir  ایجاد شد

و سایت هفته بسیج از میان برچسب های هفته بسیج 95 به آدرس Basij.Ghasam.ir راه اندازی شده است.

انتهای متن/سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ