جمعه 02 فروردين 1398 -
رشد تولید ملی بهترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اقتصاد مقاومتی

رشد تولید ملی بهترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است


رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ‌شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای اقتصاد مقاومتی گفت: رشد تولید ملی، مشارکت مردمی و توجه به تولید ثروت و سرمایه از بهترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

calendar
تاریخ : 1393/12/18 - 10:26
source
منبع : تسنیم

به گزارش قسم ه نقل از تسنیم؛ حجت‌الاسلام احمد سالک با اشاره به مرز بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی اظهار داشت: فشار حاصل از سیاست‌های ریاضت اقتصادی بر دوش مردم است و این در اثر سیاست‌های سرمایه‌داری حاکم بر غرب است.

وی افزود: فشار طرح‌های ریاضت اقتصادی در غرب امروز در اخراج نیروی کار از دستگاه‌های حکومتی بروز پیداکرده است که هم اکنون در کشورهای اروپایی ایجاد بحران کرده که خود کشورهای غربی اقداماتی ازاین‌دست را در راستای ریاضت اقتصادی می‌دانند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرز بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی بر سر مبانی این دو تئوری اقتصادی است، بیان کرد: مبانی سیاست اقتصاد مقاومتی، مبانی اسلامی و دینی حاکم بر آن است درحالی‌که سیاست ریاضت اقتصادی مبانی مادی و دنیوی است، بنابراین، این دو تفاوتی مبنایی و ماهوی باهم دارند.

وی بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد، کرامت انسان‌ها است که در قالب توجه به خانواده، اشتغال، ازدواج بروز پیدا می‌کند ولی در ریاضت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها فروپاشیده‌اند و دستاورد آن، رشد فقر در اروپا بوده است.

سالک با اشاره به راهکارهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: رشد تولید ملی، مشارکت مردمی و توجه به تولید ثروت و سرمایه از بهترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مطالب مرتبط