یکشنبه 05 خرداد 1398 -
 روز گرامیداشت مقام خبرنگار مبارک باد
17 مرداد ماه

روز گرامیداشت مقام خبرنگار مبارک باد


روز خبرنگار بر همه فعالین خبری گرامی باد

calendar
تاریخ : 1397/05/17 - 17:32

به گزارش قسم، هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و گرامیداشت روز خبرنگار بر همه مجاهدان عرصه رسانه و خبرنگاراری گرامی باد.

مطالب مرتبط