تاریخ : پنجشنبه 22 شهريور 09:44
کد خبر : 18176
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

میهمانان آمدند

به گزارش قسم،

میهمانان قدم بر چشم هایمان نهادند و با ورودشان زینت شهر گشتند

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ