یکشنبه 05 خرداد 1398 -

آخرین دوره رشد و تعالی شهید ورامینی مختص فرماندهان و مدیران ستاد سپاه و نواحی مقاومت بسیج در مرکز امامت برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
آخرین دوره رشد و تعالی شهید ورامینی مختص فرماندهان و مدیران ستاد سپاه و نواحی مقاومت بسیج در مرکز امامت برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 01 مرداد 12:30

پنجمین دوره شهید ورامینی از 30 تیر ماه سال جاری به مدت 3 روز؛ برگزار شد.

 بسیج میدان دار اقتصاد مقاومتی/ بزرگترین تهدید دشمن تلاش برای القای ناکارآمدی نظام دینی است
مسئول بسیج سازندگی کشور:
بسیج میدان دار اقتصاد مقاومتی/ بزرگترین تهدید دشمن تلاش برای القای ناکارآمدی نظام دینی است
    تاریخ› دوشنبه 20 بهمن 11:19

مسئول سازمان بسیج سازندگی در همایش شکوه جهادی گفت: امروز بزر گترین تهدید دشمن تلاش برای القای ناکارآمدی نظام سیاسی مبتنی بردین است و ما باید در راستای اثبات کارآمدی نظام دینی تلاش کنیم.