یکشنبه 05 خرداد 1398 -

تجارت ۸۸ میلیارد دلاری ایران با دنیا
تجارت ۸۸ میلیارد دلاری ایران با دنیا
    تاریخ› شنبه 16 فروردين 09:15

ایران در سال گذشته بر اساس آمار رسمی گمرک، ۸۸ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵۰ کشور جهان داشته است.